Privacyverklaring Holland Special Packaging

4 November 2019

Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

1. Over ons

Holland Special Packaging
Kerksingel 2A
2651 CC Berkel en Rodenrijs
Nederland
KvK 54202132
Vragen?
Erik le Fevre is de Functionaris Gegevensbescherming van Holland Special Packaging. Hij is te bereiken via erik@hollandspecialpackaging.nl en +31 (0)10 737 14 65.

2. Persoonsgegevens

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u.
a. Handelsnaam
b. Voor- en Achternaam
c. Vestigingsadres en Postadres
d. KvK-nummer
e. E-mailadres
f. Telefoonnummer (vast en mobiel)
g. Skypenaam (indien van toepassing)
h. Social media accountnamen
i. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van uzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen (social media).

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Contact
Hebt u contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van u gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht aan ons.
Hebt u contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via het persoonlijke account van Charlotte zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerken we de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe u toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we u beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

Nieuwsbrief
We versturen u graag een nieuwsbrief, omdat u klant bij ons bent of omdat u uzelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom uw naam en e-mailadres om u informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om u uit te schrijven. We bewaren uw gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich hebt uitgeschreven.

Offertes
Vraagt u bij ons een offerte op, dan verwerken we uw bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 8 jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of u eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Overeenkomst
Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we soms uw gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Facturatie
Als u ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

4. Doorgifte

We delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Hosting van onze website
• WordPress
• MailChimp
• Boekhouder
• Mailservers
• Telefoondiensten
• Betaaldiensten
• Bezorgdiensten

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Uw rechten

We informeren u graag over de rechten die u hebt en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via erik@hollandspecialpackaging.nl

Inzage, rectificatie en wissing
U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Hebt u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U hebt het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Holland Special Packaging maakt voor haar websites gebruik van retargeting/remarketing. We gebruiken deze techniek om het internetaanbod voor u nog interessanter te maken. Zo kunnen we internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of producten van Holland Special Packaging op andere websites relevante reclame-uitingen aanbieden. Holland Special Packaging is ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die voor de gebruiker niet relevant zijn. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt met behulp van marketing cookies en het analyseren van eerder gebruiksgedrag.

Holland Special Packaging maakt voor remarketing en conversietracking gebruik van de zogenaamde Google Analytics en de LinkedIn Insight Tag.

Dit zijn stukjes JavaScript-code die kunnen bijhouden welke pagina’s bezoekers van Holland Special Packaging bekijken. Hierdoor kan Holland Special Packaging het gebruik van haar website(s) meten en haar doelgroepen leren kennen. Zo kunnen bezoekers die eerder onze website hebben bezocht, een advertentie op LinkedIn of het Google Advertentie Netwerk getoond krijgen. Ook kunnen onze advertenties getoond worden aan vergelijkbare doelgroepen die onze website nog niet hebben bezocht.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische en marketing cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

YouTube (Google)
We embedden onze eigen YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s u al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u op [http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/]. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

LinkedIn Insights
Met uw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van LinkedIn (LinkedIn Matched Audience en LinkedIn Insight Tag). Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven. Ook kunnen onze advertenties getoond worden aan vergelijkbare doelgroepen die onze website nog niet hebben bezocht. Meer informatie over cookies van LinkedIn vindt u op [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy].

Mailchimp
Marketingsoftware voor het versturen van e-mail naar onze klanten en Marketing Automation software voor het verbeteren van onze marketing voor een betere klantervaring. Deze software zorgt ervoor dat bezoekersgedrag gemeten wordt aan de hand van pagina tracking. Ook wordt uw persoonlijke informatie, na het invullen van bijvoorbeeld een MailChimp formulier, opgeslagen onze de database bij MailChimp. MailChimp is compliant met de GDPR-normen en slaat zijn data volgens strikte normen op .

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Links
Op onze website zal u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.